Slana pećina – soba

Slana soba koja leči

Stari Grci su otkrili da rudari u rudnicima kamene soli ne obolevaju od plućnih bolesti. U to vreme i kasnije, Grci, Slovaci, Česi, Poljaci… najteže bolesnike su odnosili u slane pećine i tako im olakšavali tegobe i produžavali život – ta terapija se nazivala SPELEOTERAPIJA.

Naša slana pećina je urađena po vrhunskim standardima tako da se uslovi u njoj i mikroklima približavaju uslovima u slanim pećinama. Uslovi u slanoj pećini su sledeći: temperatura je od 20 do 26 stepeni, vlažnost od 40-50%, sterilni uslovi, visoka koncertracija negativnih jona koja opušta svakog posetioca.

Mi koristimo najsavremeniji aparat koji omogućava da je koncentracija soli u svakom trenutku i u svim delovima sobe ista.

Slana pećina je prostorija čiji su zidovi, plafon i pod obloženi prirodnom kamenom soli iz rudnika. Posebnim uređajem koji se naziva halogenerator, za vreme trajanja terapije u sobu se ubacuju sitne, najfinije čestice kamene soli veličine od 1 – 5 mikrona, stvarajući mikroklimu kakva se nalazi u slanim pećinama. So prodire u bronhije, bronhiole, alveole kao i sinuse… So ubija infektivni agens, aktivira cilijarni aparat, razvodnjava sekret, širi bronhije, deluje antialergijski, podiže lokalni i opšti imunitet.